815 E. Rural Street • Akron, Indiana 46910 • 574-598-2112